ผลิตภัณฑ์เฉพาะทาง WD-40® SPECIALIST

WD-40® SPECIALIST เป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นการใช้งาน กับอุปกรณ์เครื่องมือเฉพาะทาง ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นแบ่งแยกไปตามลักษณะอุปกรณ์และงานที่ใช้ WD-40® SPECIALIST ประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ 5 ชนิด ซึ่งแบ่งออกไปตามลักษณะการใช้งานซึ่งหากจะแบ่งออกไปอีก เราสามารถแบ่ง WD-40® SPECIALIST ได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และ กลุ่มผลิตภัณฑ์หล่อลื่น

ผลิตภัณฑ์หล่อลืนและทำความสะอาดจักรยาน WD-40® BIKE

WD-40® BIKE เป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นการใช้งานหล่อลืน ทำความสะอาดและป้องกันจักรยานโดยเฉพาะด้วยขนาดเล็กกระทัดรัดทำให้สามารถพกพาได้สะดวก WD-40® BIKE มีทั้งน้ำมันหยอดโซ่ (มีทั้งแบบเปียกและแห้ง) สเปรย์หล่อลื่นโซ่รวมถึงน้ำยาล้างจักรยนทำความสะอาดเฟรมและชิ้นส่วนต่างๆของจักรยาน