WD-40 สุดยอดน้ำมันอเนกประสงค์ของมืออาชีพตัวจริง

AUTOMOTIVE CHAIN LUBE (35102)

Manufacturer: 

SKU: W051-0430
Price ฿330.00 Bath

Description

สเปรย์หล่อลื่นโซ่ สามารถหล่อลื่นและปกป้องโซ่ได้ยาวนานสามารถใช้กับโซ่แบบมียางตามข้อโซ่ ทั้งโซ่ที่มียางรูปตัวโอ (O ring) ยางรูปตัวเอ็กซ์ (X ring) และยางรูปตัวแซดส์ (Z ring) เป็นสารหล่อลื่นสังเคราะห์ 100% มีความหนืดสูงไม่ดีดกระเด็นและแห้งไว เหมาะใช้งานกับรถจักรยานรถมอเตอร์ไซค์ รถโกคาร์ท และรถ ATV ที่ขับขี่บนท้องถนนและนอกท้องถนน
©KTW Group KTW Group, leading importer and distributor of tools from world-renowned makers