WD-40 สุดยอดน้ำมันอเนกประสงค์ของมืออาชีพตัวจริง

ประวัติ WD-40

WD-40 สุดยอดน้ำมันน้ำมันอเนกประสงค์ของมืออาชีพตัวจริง

ด้วยสูตรลับเฉพาะที่ได้รับการพัฒนามากกว่า 56 ปี ให้ประสิทธิภาพหล่อลื่นและป้องกันสนิมได้มากกว่า 7 เท่า ใช้ CO2 เป็นตัวขับ ไม่ใช้ก๊าซไฮโดรคาร์บอนจึงปลอดภัยกว่า ติดไฟยากกว่าและมีปริมาณน้ำมันมากกว่ายี่ห้ออื่น ๆ 30% ไม่มีกลิ่นฉุน ไม่มีสารก่อมะเร็ง ไม่เป็นอันตรายเมื่อสัมผัสผิวหนัง ไม่มีสาร CFC เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปราศจากสาร ต้องห้ามตามข้อกำหนดควบคุมสารเคมีต้องห้ามของสหภาพยุโรป (RoHS) ด้วยคุณสมบัติที่เหนือกว่า WD-40 จึงเป็นน้ำมันอเนกประสงค์ที่มียอดจำหน่ายสูงสุดทั่วโลก ได้รับการยอมรับจากบริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลก อาทิ Boeing, GE, IBM, Ford, GM, TOYOTA ฯลฯ
- ยอดขายอันดับหนึ่งของโลก จำนวน 150,000,000 กระป๋อง ทั่วโลก (ยอดขายปี 2006)
- ยอดขายอันดับหนึ่งของโลก จากข้อมูลการสำรวจของบริษัท Nielsen Home Scan สหรัฐอเมริกา ปี 2005
- ผลิดและบรรจุในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุด

ประสิทธิภาพสูง คุณสมบัติที่เหนือกว่า

- หล่อลื่นและป้องกันสนิมได้มากกว่า 7 เท่า
- สีใส ไม่มีกลิ่นเหม็นฉุน ไม่มีโลหะหนัก เช่น Mo (โมลิบดินั่ม) ปลอดสารพิษและสารก่อมะเร็ง
- น้ำมันใส ไม่มีกลิ่นเหม็นฉุน ไม่มีสารโมลิบดินั่ม ที่เป็นสารก่อมะเร็งและโลหะหนัก รวมทั้งไม่มีสารต้องห้ามทั้ง 6 ชนิด ได้แก่ ตะกั่ว, ปรอท, แคดเมียม, โครเมียม-6, PBB, PBDE ตามข้อกำหนดควบคุมการใช้สารเคมีต้องห้ามของสหภาพยุโรป (RoHS)
- ใช้ก๊าซ CO2 เป็นตัวขับน้ำมัน (Propellant) จึงไม่มีสาร CFC ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและยังเพิ่มปริมาณน้ำมันได้มากขึ้น 30%
- สามารถคว่ำกระป๋องฉีดได้และไม่ต้องเขย่ากระป๋องก่อนใช้งาน ไม่เป็นอันตรายเมื่อสัมผัสผิวหนัง
- ผลิตและบรรจุในอเมริกา เพื่อคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุด

WD-40

1952

ก่อตั้งบริษัท Rocket Chemical Company in San Diego, USA และได้ผลิตสินค้า เพื่อใช้ในการป้องกันสนิมไล่สนิมเพื่อใช้สำหรับองค์การด้านอวกาศของสหรัฐ อเมริกา

1952
WD-40
WD-40

1953

ได้เปิดตัวสินค้า WD-40 อย่างเป็นทางการครั้งแรกเพียงหนึ่งเดียวด้วยคุณสมบัติ ที่ว่า;Water Displacement ( สามารถไล่น้ำได้และความชื้น อีกทั้งยังป้องกัน การเกิดสนิม และไล่สนิมได้ )โดยการทดลองสูตรถึง 40 ครั้งกว่าจะประสบผลสำเร็จโดย การจึงเป็นที่มาของชื่อผลิตภัณฑ์ WD-40

1953 WD-40
WD-40

ATLAS

WD คือ การไล่น้ำ, ดูดความชื้น (water displacement formulation) 40 หมายถึง จำนวนครั้งในการทดลองจนประสบความสำเร็จ ซึ่งองค์การ NASAได้นำใช้ WD-40 มาใช้ในสำหรับป้องกันสนิม และการสึกหรอของจรวดการยิงขึ้นสูงอวกาศให้กับจรวด มิสไซน์ “ATLAS” ในเวลานั้น.

ATLAS WD-40
WD-40

1955

ได้บรรจุลงสู่กระป๋องและออกจำหน่ายสู่ตลาดผู้บริโภคเนื่องจากบริษัทเล็งเห็นถึงศักยภาพ ที่มีอยู่ของสินค้าและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในทันที

1955 WD-40
WD-40

1960

สถานการณ์มักจะสร้างวีรบุรุษเสมอ WD-40 ถูกสั่งซื้อเพื่อไปใช้ในการช่วยเหลือใน อุทกภัยครั้งใหญ่จาก พายุเฮอร์ริเคน “Caria” ที่บริเวณชายฝั่ง ฟลอริด้า โดยใช้ในการไล่ความชื้น รถยนต์ และเครื่องยนต์ต่างๆ ที่ถูกน้ำซืม เข้าไปลัดวงจร ทำให้ไม่สามารถ ใช้งานได้ ให้กลับมา ใช้งานได้อีกครั้ง

1960 WD-40
WD-40

CFC

และในปีเดียวกันนั้นเอง WD-40 ก็ได้พัฒนาสูตรเพื่อยกเลิกการใช้สาร Chloflurocarbons (CFC) เป็นส่วนประกอบ เนื่องจากคำนึงถึงผู้ใช้งาน และสภาพแวดล้อม ที่อาจได้รับผลกระทบต่อสารเคมี

CFC WD-40
WD-40

1965

Rocket Chemical Company ได้ผลักได้ WD-40 เข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรม เนื่องจากเห็นคุณสมบัติ หล่อลื่น ป้องกันติดขัด ไล่ความชื้นและกันสนิม นั้นเหมาะสมในการใช้ในกับเครื่องจักรและชิ้นส่วนตามโรงงานอุตสาหกรรม และก็ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วทั้งตลาดอุตสาหกรรมในเวลาต่อมาไม่นาน

1965 WD-40
WD-40

1969

ได้มีการเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น WD-40 ตามชื่อผลิตภัณฑ์ ปัจจุบัน WD-40 และได้ ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพออกมาอย่างต่อเนื่องภายใต้แบรนด์ 3 IN ONE , Carpet Fresh , Spot Shot ฯลฯ ขึ้นมาเพื่อสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคและส่งสินค้าขายไปทั่ว โลก โดยเฉพาะตลาด ยุโรป อเมริกา เอเชีย และขายในกว่า 160 ประเทศทั่วโลก รวมถึง ประเทศไทยด้วย

1969 WD-40
WD-40

2014 NEW PRODUCT WD-40 SPECIALIST

WD-40 ได้ปรับปรุบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อโดยได้เปิดตัวสินค้า WD-40 SPECIALIST โดยประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ 5 ชนิด ซึ่งแบ่งออกไปตามลักษณะการใช้งานซึ่งหากจะแบ่งออกไปอีก เราสามารถแบ่ง WD-40 SPECIALIST ได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และ กลุ่มผลิตภัณฑ์หล่อลื่น

2014 WD-40
©KTW Group KTW Group, leading importer and distributor of tools from world-renowned makers