WD-40 สุดยอดน้ำมันอเนกประสงค์ของมืออาชีพตัวจริง

Products tagged with 'WD44'

View as
Sort by

WD-40 Size 191 ml

น้ำมันอเนกประสงค์ ขนาดบรรจุ 191 มิลลิลิตร เป็นขนาดที่เหมาะสำหรับมีติดไว้ในรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ เพื่อใช้งานในยามฉุกเฉิน เช่น เปลี่ยนยางอะไหล่, ไล่ความชื้นหัวเทียน, ขจัดคราบมูลนกหรือยางมะตอย, ทำความะอาดคราบกรดเกลือบนขั้วแบตเตอรี่ ฯลฯ
Price฿130.00Bath
©KTW Group KTW Group, leading importer and distributor of tools from world-renowned makers