WD-40 สุดยอดน้ำมันอเนกประสงค์ของมืออาชีพตัวจริง

WD-40 ร่วมสนับสนุนรางวัลพิเศษแก่นักกีฬายิงปืน ใน นนทรีเกมส์ 2558

Thursday, January 22, 2015

WD-40 ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนรางวัลพิเศษน้ำมันอเนกประสงค์ WD-40 ขนาด 191ml ให้กับนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรวมทั้งสิ้น 96 รางวัล ในมหกรรมงานกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (นนทรีเกมส์ 2558 ) ณ สนามกีฬายิงปืนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 17-22 ม.ค. 2558
และนำน้ำมันอเนกประสงค์ขนาดทดลองมาแจกนักกีฬาที่มาลงทะเบียนแข่งขันรวมทั้งสิ้น 400 คน


Leave your comment
©KTW Group KTW Group, leading importer and distributor of tools from world-renowned makers